İnsan Kaynakları


    Kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincinde olan Anadolu Yemeği çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.

 
    Anadolu Yemeği çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Anadolu Yemeği çalışanlarına, şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yaparak, personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını takip eder.

    Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Anadolu Yemeği'nin insan kaynakları politikasını belirler. Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride oluşacak fırsatlar için değerlendirilecektir.