Hedeflerimiz* Tüm çalışanlarımızla iletişimimizin şeffaf iletişim olması,
* Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği haklarının korunması,
* Tüm çalışanlarımızla birlikte sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek,
* Tüm çalışanlarımızla birlikte ekip bilinci oluşturmak,
* Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitimlerini takip ederek yetkinliklerini arttırmak,
* Çocuklarımızdan emanet aldığımız çevreyi korumak ve çevreye saygılı davranmak,
* Tedarikçilerimizle birlikte sürekli gelişim ve iyileşme içinde olmak,
* Gıdada kalite ve gıda güvenliğini sağlamak,
* Tüm kalite standartlarını takip ederek, kalite hedeflerinin üstüne çıkmak,
* Müşteri memnuniyetini zamanında ve eksiksiz karşılamak...